به گزارش خبرنگار اخباربانک، وتجارت در خرداد ماه ۳۱۲۸ میلیارد تومان از تسهیلات درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته آن ۱۴٫۵ درصد رشد داشته است.

بانک تجارت در خرداد ماه ۲۴۲۲٫۴ میلیارد تومان بابت تسهیلات سود پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل آن ۳٫۸ درصد رشد داشته است.

بنابراین تراز بانک در خرداد ماه ۷۰۵٫۶ میلیارد تومان است که نسبت به ماه قبل آن ۷۷٫۴ درصد رشد داشته است.

تراز بانک در فصل بهار ۱۴۴۳ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴٫۳ درصد رشد داشته است.

بازدهی سهام بانک در یک ماه گذشته ۳۳٫۸+ درصد بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80882/رشد-74-3-درصدی-تراز-بانک-تجارت-فصل-بهار-1400