به گزارش اخباربانک، در پایان اجلاس هفته گذشته FATF ، گروه ویژه اقدام مالی درباره کشورهای دارای ریسک زیاد سرمایه‌گذاری با صدور بیانیه ایی اعلام کرد: فهرست سیاه تغییری نکرده و همچنان دو کشور ایران و کره شمالی در گروه کشور‌های پرخطر و با ریسک زیاد مراودات مالی قرار دارند. پاکستان هم در فهرست خاکستریFATF باقی ماند .

براساس این گزارش، حضور در فهرست سیاه به این معنی است که کشور‌ها در زمینه‌هایی مانند مقابله با پولشویی، مبارزه تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تامین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای ، دارای نواقص جدی بوده و کشور‌های عضو FATF باید مراقب  مناسبات مالی با این کشورها باشند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80869/ایران-کره-شمالی-همچنان-فهرست-سیاه-fatf-باقی-ماندند