به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک کارآفرین در خرداد ۴۴۷ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی به دست آورد که نسبت به اردیبهشت ۱۲ درصد و نسبت به میانگین سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان می دهد.

” وکار ” در این ماه همانند ماه گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرد. میانگین ماهانه سود پرداختی بانک در سال گذشته ۲۲۸ میلیارد تومان بوده است.

در مجموع تراز بانک در فصل بهار مثبت ۱۶۳ میلیارد تومان شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تراز بانک منفی ۲۱ میلیارد تومان بوده است.

 سهام این بانک در یک ماه اخیر ۹ درصد بازدهی کسب کرده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80871/تراز-مثبت-بانک-کارآفرین-فصل-بهار