به گزارش اخباربانک، بانک آینده در گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده) میزان درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری و اوراق بدهی مبلغی بالغ‌بر ۲۴۳.۳۶۴.۵۵۲ میلیون ریال اعلام‌شده که در مقایسه با صورت مالی سال گذشته ۱۲ درصد کاهش پیداکرده، خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری این بانک با اختلاف نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی مواجه بوده که در مقایسه با سال گذشته این رقم ۱۴۲ درصد افزایش را مشاهده کرده و خالص درآمد کارمزد مبلغ ۱.۱۱۱.۴۳۵ میلیون ریال اعلام‌شده که نسبت به پایان سال مالی ۱۳۹۸ افزایش ۴۷ درصدی داشته است.

زیان خالص گزارش‌شده در صورت سود و (زیان)وآیند” برابر با مبلغ ۱۷۵.۵۲۴.۲۸۱ میلیون ریال به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته کماکان در زیان قرار دارد و با افزایش زیان ۱۱۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند،

زیان خالص در ازای هر سهم بالغ‌بر ۱۰.۹۷۰ ریال گزارش‌شده، همچنین جمع زیان عملیاتی مبلغ ۱۳۶.۶۸۱.۹۳۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مالی گذشته رشد ۱۴۴ درصدی داشته، است.

بر پایه این گزارش صورت گرفته، مجموع دارایی‌های بانک آینده در پایان سال مالی ۱۳۹۹ مبلغی بالغ‌بر ۲.۲۵۷.۴۵۴ میلیارد ریال به ثبت رسانده که نسبت به ابتدای سال مالی گذشته ۵۳ درصد افزایش پیداکرده و بیشترین میزان دارایی شناسایی‌شده مربوط به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی برابر با ۱.۱۳۷.۶۹۰ میلیارد ریال بوده است.

زیان انباشته بانک آینده طی این دوره یک‌ساله به میزان ۳۵۹.۹۳۸.۳۹۹ میلیون ریال به ثبت رسیده که ۲۵۷ درصد افزایش را نسبت به ابتدایی سال مالی گذشته داشته و تأثیر بسیاری را بر حقوق مالکانه این بانک گذاشته‌اند.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80851/دست-پا-زدن-بانک-آینده-زیان-های-متوالی