خواندن ۲ دقیقه

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاءسپاهان+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از تحصیل سهام خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۵.۱۶ درصد سهام شرکت زغال‌سنگ نگین طبس را به قیمت هر سهم ۵۲.۰۲۰ خریداری کرده است.

خرید سهام توسط واحیا+بورس نیوز


  • بیشتر بخوانید:

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/243093/واحیا-۵۱۶-درصد-کطبس-را-خرید