سیمان داراب در گزارش خرداد ماه ۲۹ میلیارد تومان فروش گزارش کرده است که نسبت به اردیبهشت ۶ درصد کاهش داشته است.

مقدار تولید سیمان پاکتی نوع ۲ این شرکت که بیشترین سهم از فروش را داراست در خرداد ۴۰ هزار تن بوده که ۶ درصد کمتر از تولید اردیبهشت است و همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل رشد قابل توجهی نداشته و در مبلغ ۴۲۸ هزار تومان به ازای هر تن معامله شده است.

مجموع مبلغ فروش سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۶ میلیارد تومان بوده که ۸۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/243120/کاهش-۶-درصدی-در-فروش-این-سیمانی