به گزارش خبرنگار اخباربانک، قانون جدید چک بالاخره رنگ و بویی سیستمی گرفته و دیگر امکان ارائه دسته چک پیش از موعد مقرر به مشتریان را ندارد.

پیش از این بازگشت ۸۰ درصد شکل های آخرین دسته چک صادره به مشتری برای دریافت دسته چک جدید الزامی بود اما تقریباً هیچ بانکی این مصوبه را رعایت نمی کرد و برای رضایت مشتریان بلافاصله دسته چکهای جدید صادر و به مشتری اعطا می شد.

حال در قانون جدید دیگر امکان ایجاد سلیقه شخصی برای رئیس شعبه وجود ندارد و باید حتماً ۸۰ درصد چک ها برای صدور دسته چک جدید رعایت شود.

 به عبارت دیگر اگر برای یک مشتری که دست چک ۲۵ برگی داشته و ۱۸ برگ از آخرین دسته چک وی به بانک ارائه شده است درخواست دسته چک جدید ثبت شود سامانه صیاد به صورت خودکار با پیغام خطا این موضوع را به شعبه اعلام می کند.

 نکته جالب توجه و خوبی که می‌تواند تا حد زیادی از تخلفات پرسنل بانک پیشگیری کند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80795/الزام-برگشت-۸۰-درصد-چک-سیستمی-شده