به گزارش اخباربانک، در این حکم آمده است:
با عنایت به تجربه، تعهد و شایستگی شما به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره حفاظت و انتظامات بانک ایران زمین منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با تلاش و کوشش مضاعف و با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت های شرعی و قانونی در اجرای صحیح امور محوله موفق و موید باشید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80797/انتصاب-رئیس-اداره-حفاظت-انتظامات-بانک-ایران-زمین