به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک صادرات ایران (نماد وبصادر) در سال ۹۹ به سود خالص ۶۰۳۹ میلیارد تومانی رسید(۳۴۴ ریال به ازای هر سهم) که ۴۱۱ درصد بیش از سال ۹۸ بوده است.
 
هم چنین این بانک در این سال، حدود ۲۹۸۶۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات داشته که ۴۰ درصد بیش از سال ۹۸ است.

بانک در سال ۹۹ حدود ۱۲۶۸۱ میلیارد تومان خالص سود سرمایه گذاری ها داشته که ۷۱۱ درصد بیش از سال ۹۸ است.

خالص درآمد کارمزد ها در سال ۹۹ حدود ۱۸۷۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.

خالص زیان مبادلات ارزی ۴۸۵۲- میلیارد تومان بوده در حالیکه در سال ۹۸ این عدد مثبت و شامل سود ۱۴۹۶ میلیارد تومانی بوده است. سایر درامد های عملیاتی بانک ۳۰۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ حدود ۹۶ درصد رشد داشته است.

هزینه های بانک در این سال حدود ۱۵۹۰۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۴ درصد رشد داشته است.

آخرین قیمت سهم ۲۱۶ تومان است و بازدهی آن در یک سال گذشته ۱۲٫۷- درصد بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80799/رشد-44-درصدی-هزینه-های-بانک-صادرات