به گزارش خبرنگار اخباربانک، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه کارآفرین در تاریخ بیست و نهم خرداد ماه سال جاری برگزار و اعضای جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.

براساس تصمیم مجمع، علی آزاد، محمد احمدی، محمد حیدری، علیرضا حجتی، فرشاد محمدپور، سیروس سلیمی پور، هادی جوهری، علیرضا صادقی و محمدرضا تقوائی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.   

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80777/ترکیب-هیات-مدیره-بیمه-کارآفرین-زیر-رو