به گزارش اخباربانک، هم چنین این بانک، در سال ۹۹، حدود ۹۹۱۳ میلیارد تومان از تسهیلات درامد داشته است که ۱۳۸ درصد بیش از سال ۹۸ بوده است.

بانک در سال ۹۹ حدود ۲۴۸ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد افت داشته است.

خالص درامد کارمزد ها در سال ۹۹ حدود ۸۱۶ میلیارد تومان بوده که ۱۱۷ درصد بیش از سال ۹۸ است. هم چنین خالص سود مبادلات ارزی ۱۲۷۷ میلیارد تومان بوده که ۵۵ درصد بیش از سال ۹۸ است. خالص سایر درامدها بانک ۱۱۵۷ میلیارد تومان بوده که ۲۷۸ درصد بیش از سال ۹۸ است.

هزینه های بانک در این سال، ۳۸۵۶ میلیارد تومان بوده که ۲۳۶ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است.

قیمت سهم ۴۶۰ تومان است , بازدهی آن در یک سال گذشته ۱۶- بوده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80781/سود-سرمایه-گذاری-بانک-اقتصاد-نوین-66-درصد-افت