به گزارش اخباربانک، پیشتر سید رضا فاطمی امین، به نمایندگی از کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی رئیسی، نقشه راه اقتصادی وی را تشریح کرده بود. نقشه راه به تعبیر وی، همه برنامه ها نیست بلکه، توالی یک سری موعدهاست که نشان می دهد رویدادهای اصلی در یک بازه زمانی مشخص چه خواهد بود. بر این اساس، اهم اهداف و اقدامات دولت آینده، ذیل هفت محور و به صورت زیر بیان شده اند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80774/نقشه-راه-اقتصادی-رئیس-جمهور-جدید-اعلام