به گزارش اخباربانک، بانک گردشگری در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ برای هر سهم ۴۲۰ ریال سود محقق کردکه نسبت به دوره مشابه قبل ۹۳۰ درصد رشد داشته است.

خالص درآمد تسهیلات به ۸۱۵ میلیارد تومان رسید. هم چنین جمع درآمدهای عملیاتی به ۲۷۷۷ میلیارد تومان رسید.

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80760/رشد-930درصدی-سود-بانک-گردشگری