به گزارش خبرنگار اخباربانک، چکهای صیادی کم کم و بیش از گذشته در بین شهروندان داد و ستد می‌شود.
هرچند انتقالات چکهای صیادی به سختی و با مصائب بسیار زیاد صورت می‌گیرد اما بازاریان نیز چاره‌ای جز قبول آن ندارند.

اما نکته جالب توجهی که  خود بانک‌ها نیز تصور آن را نمی کردند و پذیرش این چک‌ها برای ضمانت تسهیلات است.

از آنجا که بابت چک های جدید صیادی در هنگام صدور باید تاریخی برای ثبت چک درج شود و برای ضمانت تسهیلات نیز چک های بدون تاریخ از مشتریان دریافت می‌شود عملاً می‌توان گفت چکهای صیادی دیگر برای دریافت تسهیلات کارایی ندارد.
بنابر این بانک ها مجبورند از مشتریان چک های قدیم و یا سفته دریافت کنند.

به نظر می رسد مرکزی می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای شرایط ویژه‌ای برای ضمانت تسهیلات بابت چک های صیادی تعیین کند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80746/بانک-ها-هم-چالش-چکهای-صیادی-گرفتار-شدند