به گزارش خبرنگار اخباربانک، طبق اطلاعات صورت های مالی این بانک، بانک تجارت سال ۹۹ را با سود خالص ۱۱۴۵۰ میلیارد تومان به پایان رساند که رشد بیش از ۴۸۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. سود هر سهم شرکت در سال ۹۹، ۵۱۱ ریال بوده که این عدد در سال ۹۸، ۱۰ ریال بوده است. 

همچنین خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ۹۱۳۲ میلیارد تومان بوده که رشد ۲۳۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ دارد. خالص سود مبادلات و معاملات ارزی ۶۸۷۲ میلیارد تومان بوده که ۲۸۰ درصد بیشتر از سال قبل است و جمع درآمدهای عملیاتی این بانک ۱۸۹۳۵ میلیارد تومان گزارش شده که ۱۳۳ درصد بیشتر از سال ۹۸ است.

بانک تجارت رشد چشمگیری نیز در سایر درآمدها داشته به طوری که با افزایش ۳۴۲۸ درصدی به ۱۲۵۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

در بخش هزینه ها، بیشترین رشد از آن هزینه‌های اداری و عمومی است که با رشد ۱۰۶ درصدی به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک توانسته هزینه مطالبات مشکوک الوصول و هزینه های مالی را کنترل کند. 

لازم به ذکر است که ۲۳۳ ریال (حدود ۴۵ درصد) از کل سود ۵۱۱ ریالی سال ۹۹ وتجارت در زمستان محقق شده است. 
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80750/رشد-4800-درصدی-سود-خالص-بانک-تجارت-سال-99