بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٩ به رقم ٧٠٧٩ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته ٧٠٢٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

همچنین در سال ١٣٩٩ محصول ناخالص داخلی بدون نفت، ۶١١٨ هزار میلیارد ریال بوده که رشدی نزدیک به صفر درصد نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.

این در حالی است که براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان ۳.۶ درصد افزایش یافته است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242768/سال-۹۹-با-چه-رشد-اقتصادی-به-پایان-رسید