به گزارش خبرنگار اخباربانک، شرکت بیمه پارسیان بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹، سود خالص یک هزار و ۷۷۰ میلیارد ریالی را محقق کرده است.

این سود که معادل ۴۴۲ ریال به ازای هر سهم است، رشد ۵۵ درصدی را نسبت به سال مالی قبل از آن نشان می‌دهد.

سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای این شرکت (قبل از لحاظ کردن درآمد‌های سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی)، به ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال رسیده که ۸۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ محسوب می‌گردد.

در بررسی بخش‌های هزینه‌ای این شرکت، شاهد رشد سنگین و عجیب ۸۶ درصدی هزینه‌های عمومی اداری شرکت هستیم. این افزایش بابت شناسایی مبلغ ۱.۳۰۱ میلیارد ریال به عنوان سایر هزینه‌های عمومی اداری و بدون ارائه توضیحات خاصی از سوی شرکت است که با توجه به مبلغ بالای این هزینه، شفاف سازی شرکت از این بابت ضروری به نظر می‌رسد.

درآمد‌های سرمایه‌گذاری شرکت از محل ذخایر فنی به بیش از ۱ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال رسیده که ۲۲ درصد کمتر از سال ۹۸ است. همچنین درآمد‌های سرمایه گذاری از محل سایر منابع نیز به ۱.۱۷۵ میلیارد ریال رسیده که ۱۰۰۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن است. همچنین در بخش سایر درآمد‌های بیمه ای، مبلغ ۱.۶۳۰ میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی شده است.

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری شرکت شامل سرمایه گذاری‌های بلندمدت و کوتاه مدت در پایان سال قبل به ۱۶ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال رسیده است. این مبلغ شامل ۹.۱۶۶ میلیارد ریال سپرده‌های بانکی، ۱.۶۷۳ میلیارد ریال یونیت صندوق‌های سرمایه گذاری و اوراق بدهی و همچنین ۵.۵۲۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها (عمدتا شرکت‌های غیربورسی) است.

حق بیمه صادره شرکت در سال قبل به ۳۷ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال رسیده که ۳۳ درصد بیشتر از سال ۹۸ است. برآورد شرکت از حق بیمه صادره در سال جاری معادل ۳۹.۴۰۰ میلیارد ریال است.

رشته‌های اصلی بیمه‌ای مورد فعالیت بیمه پارسیان شامل بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه زندگی و بیمه نفت و انرژی است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80118/افزایش-۵۵-درصدی-سودآوری-بیمه-پارسیان