خواندن ۲ دقیقه

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان برگزار می‌شود.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ راس ساعت ۱۰:۰۰ به روش الکترونیکی در آدرس تارنمای برگزار می‌شود.

گفتنی است، دراین جلسه درباره انتخاب اعضای هیات مدیره تصمیم گیری می‌شود.

آگهی دعوت به مجمع وسکرمان+بورس نیوز


  • بیشتر بخوانید:

ضرر ۴۰ درصدی نیمی از جمعیت کشور در بورس

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239764/وسکرمان-آماده-برگزاری-مجمع-می‌شود