ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. در این هفته شاهد جذب سرمایه‌های جدید به ارزش ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این صندوق‌ها بودیم. متوسط بازدهی یک ساله این صندوق‌ها در ادامه روند کاهشی خود به ۲۴.۱ درصد رسیده است.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه شده، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به مرز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

• ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه امسال به ۳۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. متوسط ارزش هر صندوق در ۷۵ صندوق مورد بررسی به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

• متوسط بازدهی یک ماهه این صندوق‌ها در یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های آن به ۱.۲۷ درصد رسیده است. بهترین عملکرد یک ماهه را دو صندوق درآمد ثابت کوثر یکم و قابل معامله توازن معیار به ترتیب با ۲ و ۱.۸۴ درصد داشته اند. همچنین در یک ماه گذشته ۴ صندوق بازدهی منفی را کسب نمودند که می‌توان به دو صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین و صبای هدف با ۱.۳ و ۱.۲ درصد بازدهی منفی اشاره داشت.

• در دوره سه ماهه منتهی به ۷ اردیبهشت ماه امسال، متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به ۴.۳ درصد مثبت رسیده است.

• در یک سال منتهی به ۷ اردیبهشت ماه امسال، متوسط بازدهی صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۲۴.۱ درصد رسیده است. بهترین عملکرد یک ساله را دو صندوق پاداش سرمایه بهگزین و گنجینه الماس بیمه دی به ترتیب با ۴۰ و ۳۹.۸ درصد داشته اند و ضعیف‌ترین عملکرد را نیز دو صندوق کمند و مشترک بانک مسکن به ترتیب با ۱۵.۲ و ۱۶.۲ درصد بازدهی داشته اند.

• در هفته گذشته و همان گونه که در ابتدای گزارش نیز ذکر گردید، شاهد جذب سرمایه‌های جدید به ارزش ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم. بیشترین جذب سرمایه مربوط به دو صندوق لوتوس پارسیان و گنجینه زرین شهر به ترتیب با ۱.۲۳۰ و ۹۴۳ میلیارد تومان بوده است. بیشترین خورج سرمایه نیز مربوط به دو صندوق کمند و ارزش آفرینان دی با ۳۰۰ و ۱۰۰ میلیارد تومان خروج سرمایه بوده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239679/ارزش-صندوق‌های-بادرآمد-ثابت-به-مرز-۳۳۰-همت-رسید