خواندن ۲ دقیقه

شرکت پتروشیمی پارس+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی پارس از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اوراق اختیار فروش تبعی به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم و اعمال ضریب قیمت ۱/۲۲ برای سال بعد منتشر خواهد شد.

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در پارس+بورس نیوز


  • بیشتر بخوانید:

بورس انرژی میزبان پنتان پلاس پتروشیمی پارس

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239616/انتشار-اوراق-اختیار-فروش-تبعی-در-پارس