به گزارش خبرنگار اخباربانک، طبق اطلاعات منتشر شده در کدال، سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با ۱۶ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه بانک پاسارگاد در این ماه حدود ۶۱۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته ۵۲ درصد کاهش داشته است.

قیمت سهم ۱۳۷۰ تومان است و در یک ماه گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80072/کاهش-52-درصدی-سود-بانک-پاسارگاد-فروردین-1400