خواندن ۲ دقیقه

سرمایه گذاری استان گلستان+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان گلستان برگزار می‌شود.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲:۰۰ به روش الکترونیکی در آدرس تارنمای https://dima.csdiran برگزار خواهد شد.

گفتنی است، دراین مجمع درباره انتخاب اعضای هیات مدیره تصمیم گیری می‌شود.

آگهی دعوت به مجمع وسگلستا+بورس نیوز


  • بیشتر بخوانید:

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239537/دورهمی-وسگلستا-در-هجدهمین-روز-اردیبهشت