علی سلیمانی شایسته از مدیران صنعت بانکداری در سن ۶۷ سالگی به دلیل سابقه چند سکته و عمل قلب باز ، فوت کرد.

این مرحوم از اردیبهشت ۸۶ تا دی ۹۲ مدیرعامل بانک پارسیان بود و از بهمن سال گذشته رییس هیات مدیره بانک پاسارگاد شده بود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80057/مدیرعامل-سابق-بانک-پارسیان-فوت