پلی اکریل ایران+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت پلی اکریل ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۱.۳۸۰ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نیز میزان درآمد‌های شناسایی‌شده حاصل از فروش را برابر با ۵.۲۸۱ میلیارد ریال گزارش کرده، همچنین “شپلی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به آذرماه سال جاری را ۳.۵۷۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.

عملکرد ماهانه شپلی+بورس نیوز

درآمد‌های شناسایی‌شده پلی اکریل ایران در فروردین‌ماه

درآمدهای عملیاتی شپلی+بورس نیوز

بر پایه این گزارش، شرکت “شپلی” در فروردین‌ماه با کاهش درآمد ۱۸ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۱۲ درصد افزایش درآمد را از خود بر جای گذاشته، همچنین میزان درآمد‌های ثبت‌شده پلی اکریل ایران از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه نیز رشد ۱۰۸ درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین میزان درآمدی که “شپلی” در فروردین‌ماه از خود بر جای گذاشته در اختیار «الیاف و نوار پلی‌استر» با ۹۲۸.۳۶۴ میلیون ریال بود که در مقایسه با ماه گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

میزان فروش محصولات “شپلی” در فروردین‌ماه

میزان فروش شپلی در فروردین+بورس نیوز

بر اساس این گزارش، شرکت پلی اکریل ایران در گزارش ماهانه میزان فروش محصولات را برابر با ۴.۱۳۷ تن اعلام کرده که نسبت به ماه گذشته ۱۷ درصد کاهش فروش را به همراه داشته و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز نزدیک به ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.

بیشترین میزان فروش “شپلی” در اختیار محصول «الیاف و نوار پلی‌استر» با ۳.۱۸۳ تن بوده و از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین‌ماه میزان فروش این محصول بالغ‌بر ۱۰.۳۱۳ تن گزارش‌شده است.


  • بیشتر بخوانید:

“شپلی” و رشد درآمد ۷۱درصدی سالانه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239360/درآمد-۱۳۸۰-میلیارد-ریالی-شپلی-در-فروردین‌ماه