خواندن ۲ دقیقه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ و مادۀ ۲ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، به ثبت رسیده است.

این صندوق سرمایه‌گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامۀ مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی- صندوق سرمایه گذاری- فعالیت کند.


  • بیشتر بخوانید:

کاهش ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۳ هزار میلیارد تومان

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239363/موافقت-سازمان-بورس-با-اعطای-مجوز-فعالیت-به-این-صندوق-سرمایه-گذاری