به گزارش اخباربانک، بانک سینا در عملکرد ۱ ماهه منتهی به فروردین، حدود ۴۲۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۲۷۸ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۱۴۸ میلیارد تومان مثبت بود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80029/تراز-مثبت-١۴٨-میلیارد-تومانی-بانک-سینا-فروردین-ماه