همچنین مطالبات بانک ایران زمین از بانک‌ مرکزی با رشد ۳۴ درصدی در این مدت نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)، به رقم ۲۷,۷۱۹,۰۱۶ میلیون ریال رسیده است.

سایر دارایی‌های بانک ایران زمین نیز در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به پایان سال مالی قبل، رقم ۱۵۲,۰۶۷,۲۱۱ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین در بخش بدهی ها، بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در این مدت با افت ۲۸ درصدی به رقم ۱۶,۳۲۰,۳۴۳ میلیون ریال و بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نیز در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به رقم ۵۰,۰۳۶,۷۱۰ میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) افزایش ۱۴۹ درصدی را نشان می دهد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80011/نگاهی-عملکرد-12-ماهه-بانک-ایران-زمین-منتهی-سال-97