محمدجواد لاریجانی:
انتظارات بیان شده توسط مسئولان مانند آقایان روحانی و ظریف و صالحی درباره مذاکرات وین، با قرائن میدانی تناسب ندارد. می‌توانم بگویم: {پیش‌بینی آنها} “زیادی خوب است” و عالم واقع نشانه‌های دیگری را می‌فرستد!

موضع ایران در مورد بازگشت به آمریکا توسط حکومت خوب بیان شد ولی بد عمل شد! وقتی که گفته شد “نیاز به جلسه و گفتگو نداریم ـ آمریکا عمل کند ـ راستایی آزمایی شود ـ بعد جلسه بگذارند” درست و دقیق بود. اما مذاکرات وین تمام این مبنا را هدر داده و می‌دهد!

سیاست فعلی آمریکا و متحدان اروپایی او این است که با تطمیع و ارعاب ایران را در این مذاکرات سرگرم نگه دارند و پس از مدتی جلسات اصلی با حضور آمریکا و پنج عضو تشکیل می‌شود و ایران هم مصاحبه‌های مطبوعاتی خود را دارد!

احیای برجام در چنین مسیری، راه را برای قانونی کردن تمام تحریم ها هموار می‌نماید. زیرا متن برجام دقیقاً جاده صاف کن است: تخلف از برجام توسط ایران و مکانیزم معروف به ماشه! و بازگشت تحریم‌ها بدون نیاز به طرح مجدد در شورای امنیت!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239233/روند-مذاکرات-وین-موضع-دقیق-ایران-را-هدر-می‌دهد