غگل با با سال مالی منتهی به شهریور، در شش ماهه اول منتهی به پایان اسفند مجموع درآمد‌های عملیاتی را برابر ۴۳۷.۶ میلیارد تومان و بهای تمام شده را ۳۱۱.۲ میلیارد تومان گزارش کرد که به ترتیب ۵۶ و ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است.

سود ناخالص با رشد ۲۱۰ درصدی به ۱۲۶.۴ میلیارد تومان و سود عملیاتی با افزایش قابل توجه ۲۴۰ درصدی به ۱۲۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص جهش ۲۴۰ درصدی داشته و برابر ۸۹.۴ میلیارد تومان گزارش شده است.

بدین ترتیب با سرمایه ۶۱۰.۶ میلیارد تومانی سود خالص به ازای هر سهم برابر ۱۴۷ ریال بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239239/پرش-۲۴۰-درصدی-سود-خالص-در-غگل