زرماکارون با عملکرد مثبت اسفندماه پرونده سال ۹۹ را فراتر از بودجه بست. در حالی که شرکت فروش ۱۸۴۲ میلیاردی پیش بینی کرده بود، توانست در ۱۲ ماهه به فروش ۱۸۹۸ میلیاردی رسیده و بدین ترتیب فراتر از بودجه عمل کند.

فروش شرکت در اسفندماه به بالای ۲۰۰ میلیارد تومان و در سطح ۲۰۸ میلیارد تومان قرار گرفت.

فروش ۱۲ ماهه ۹۹ رشد قابل توجه و سنگین ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.


میانگین فروش ۱۱ ماهه ۹۹، حدود ۱۵۴ میلیارد تومان به ازای هر ماه بود.


از طرف دیگر فروش شرکت نیز در ماه های اخیر به بالای ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و انتظار رقم خوردن فروش حدود ۲۵۰۰ میلیاردی برای سال جاری بعید نیست.


شرکت بودجه فروش ۱۸۴۲ میلیاردی را برای سال ۹۹ پیش بینی کرده بود که فراتر از بودجه عمل کرد.
با فرض فروش ۲۵۰۰ میلیاردی در سال جاری، سود شرکت با سرمایه جدید می تواند به بیش از ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم برسد که این سود تا سطوح ۲۲۰ الی ۲۳۰ هزار تومان هم جای رشد دارد.

گفتنی است در نهایت شیب صعودی “غزر” بسیار بالا بوده و سهم می تواند پس از پایان روند اصلاحی با بازدهی و رشد خوبی به خصوص با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود همراه باشد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239240/غزر-فراتر-از-بودجه-فروخت