در حالی که شرکت های بزرگی مانند آسیا، دانا و البرز در سال های اخیر در فهرست شرکت های مجاز به قبولی اتکایی قرار نداشتند اما به تازگی در جدولی که نهاد ناظر صادر کرده است پس از بیمه ایران ، بیمه های آسیا و البرز هم در این لیست قرار گرفته اند.


بیمه البرز مجوز قبولی اتکایی گرفت

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79988/بیمه-البرز-مجوز-قبولی-اتکایی-گرفت