خواندن ۲ دقیقه

سرمایه گذاری ملی ایران+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از برنامه انتشار اوراق بدهی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره با انتشار اوراق ۴ ساله ۷.۰۰۰ میلیارد ریالی موافقت کرده است.

صورت جلسه ونیکی+بورس نیوز


  • بیشتر بخوانید:

در مجمع “ونیکی” ۳۲۰ ریال تقسیم شد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/239205/موافقت-هیات-مدیره-ونیکی-با-انتشار-اوراق-اجاره