به گزارش اخباربانک، براساس اطلاعات صورت مالی بانک دولتی پست‌بانک، فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره این بانک یکی از نمونه‌های جالب‌توجه در دریافت اینگونه تسهیلات است. وی در موارد مختلف انواع و اقسام تسهیلات با سود ۱ تا ۱۱ درصد از این بانک دریافت کرده که مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ ماه است.

در بین تسهیلات دریافتی بهمنی از پست‌بانک، یکی از آنها ۱۵ ساله با نرخ سود ۱ درصد بوده و دو فقره دیگر نیز ۱۵ ساله با نرخ سود ۴ و ۱۱ درصد است. همچنین بهمنی دو فقره تسهیلات دیگر نیز از این بانک اخذ کرده که بازپرداخت آنها ۲۰ ساله و با نرخ سود ۱۰ و ۱۱ درصد است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79955/وام-های-۱۵-ساله-پست-بانک-سود-۱-۴-درصد-عضو-هیات-مدیره