به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در ۳ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۱۷ درصدی داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79941/کاهش-17-درصدی-سود-بیمه-اتکایی-ایرانیان