ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز،در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره نمود.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در هفته گذشته شاهد جذب منابع مالی جدید به ارزشی بیش از ۶۲۸ میلیارد تومان در این صندوق‌ها بودیم.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه‌شده، موارد اصلی به‌صورت جداگانه توضیح داده‌شده است:

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

ارزش صندوق‌های بادرآمد ثابت به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

• ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۲۴ فروردین‌ماه سال جاری به بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. متوسط ارزش هر صندوق در ۷۵ صندوق موردبررسی به ۴.۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

• متوسط بازدهی یک ماه گذشته این صندوق‌ها به ۱.۵ درصد رسیده است. بهترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق کوثر یکم و فیروزه آسیا به ترتیب با ۲.۵ و ۲.۱ درصد بازدهی داشته‌اند و از سوی دیگر ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق صبای هدف و پیشگامان سرمایه نوآفرین به ترتیب با ۱.۳ درصد بازدهی منفی و صفر درصد بازدهی داشته‌اند.

• همچنین متوسط بازدهی فصلی این صندوق‌ها معادل ۴.۳۴ درصد بوده است. بهترین عملکرد سه‌ماهه را دو صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم و پیروزان به ترتیب با ۵.۷ و ۵.۴ درصد بازدهی داشته‌اند. ضعیف‌ترین عملکرد سه‌ماهه نیز مربوط به دو صندوق صبای هدف و مشترک صنعت و معدن به ترتیب با ۱ و ۰.۳ درصد بازدهی منفی بوده است.

• در یک سال منتهی به ۲۴ فروردین‌ماه امسال، متوسط بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲۷ درصد رسیده است. بهترین عملکرد یک‌ساله را دو صندوق گنجینه الماس بیمه دی و پاداش سرمایه بهگزین به ترتیب با ۴۸.۳ و ۴۶.۳ درصد بازدهی داشته‌اند. ضعیف‌ترین عملکرد یک‌ساله را نیز دو صندوق کمند و امین ملت به ترتیب با ۱۶.۸ و ۱۸.۱ درصد داشته‌اند.

• در هفته گذشته شاهد جذب سرمایه جدید به ارزش ۶۲۸ میلیارد تومان در صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم. دو صندوق قابل معامله اعتمادآفرین پارسیان و گنجینه زرین‌شهر به ترتیب با ۴۵۹ و ۴۱۳ میلیارد تومان، بهترین عملکرد را از این حیث داشتند و از سوی دیگر، دو صندوق ثابت حامی و اندوخته پایدار سپهر به ترتیب با خروج ۵۵۰ و ۲۴۸ میلیارد تومان، بیشترین خروج سرمایه را به خود اختصاص دادند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238839/ارزش-صندوق‌های-بادرآمد-ثابت-به-۳۲۵-هزار-میلیارد-تومان-افزایش-یافت