به گزارش اخباربانک، دو شرکت تامین سرمایه دماوند و فرآورده های غذایی و قند چهارمحال برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۲۵۰ و ۳۳۸ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و تجدید ارزیابی و شرکت کی بی سی برای اصلاح مفاد اساسنامه، زمان برگزاری مجمع فوق العاده را اعلام کردند.

همچنین شرکت کی بی سی علاوه بر مجمع فوق العاده برای تصویب صورت های مالی منتهی به آذر به مجمع عادی بطور فوق العاده می رود.

در این میان، مجمع فوق العاده داروسازی تهران شیمی که قرار بود ۲۹ فروردین برگزار شود، لغو و تصمیم گیری درخصوص تصویب تولید و فروش فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل تغذیه ای و افزودن آن به موضوعات اصلی شرکت و اصلاح اساسنامه به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود، موکول شد.

تامین سرمایه دماوند(مجمع فوق العاده): ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۵ اردیبهشت در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهرا

قند چهارمحال (مجمع فوق العاده): ساعت ۱۰ روز شنبه ۴ اردیبهشت در محل کارخانه واقع در کیلومتر۱۲ جاده شهرکرد به هفشجان

کی بی سی (دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت ۱۰ و ۱۱ روز چهارشنبه یک اردیبهشت در دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79862/زمان-افزایش-سرمایه-۲۵۰-۳۳۸-درصدی-مجمع-شرکت-فرابورسی