به گزارش اخباربانک، بانک صادرات ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه ۹۹ مجموع درآمد‌های حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره را برابر با مبلغ ۲۹.۴۸۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۳۵۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین مقدار سرمایه ثبت‌شده طی دوره “وبصادر” مبلغی بالغ‌بر ۱۷۵.۳۵۳ میلیارد ریال گزارش شده، بانک صادرات در اسفندماه ۹۹ میزان پرداختی خود را جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۲۶.۲۶۱ میلیارد ریال گزارش کرده است.

بر پایه این گزارش، مجموع درآمد‌های بانک صادرات که از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرده نسبت به ماه گذشته با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده، همچنین میزان تسهیلات وصولی طی دوره یک‌ماهه نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱۱۱ درصدی را مشاهده کرده است.

تسهیلات اعطایی طی اسفند ماه ۱۳۹۹ حدود ۳۰.۵۶ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی اسفند ماه ۱۳۹۹ بوده است.
بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده “وبصادر” در اسفندماه از بخش «سایر تسهیلات» و «بدهکاران بابت اعتبارات اسناد پرداخت‌شده» با مبالغ ۱۰.۱۹۴ میلیارد ریال و ۶.۳۴۴ میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، مقدار پرداختی که بانک صادرات در اسفندماه بابت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش پرداختی را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۴ افزایش را تجربه کرده است.

سود سپرده‌های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی اسفند ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۶،۲۶۱،۹۱۷ میلیون ریال بوده که ۴۱.۳۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی ۱۱ ماه گذشته بوده است.

بیشترین میزان پرداختی “وبصادر” طی دوره از آن بخش «سپرده‌های بلند مدت یکساله» با ۷.۲۴۷ میلیارد ریال بوده است.

سپرده‌های جذب شده طی اسفند ماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۳ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی اسفند ماه ۱۳۹۹ بوده است.

بیشترین سود سپرده‌های سرمایه گذاری در اسفند ماه امسال، سپرده‌های بلند مدت یک ساله به مبلغ ۸،۷۰۶،۶۲۰ میلیون ریال است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79854/افزایش-درآمد-۱۱۱-درصدی-بانک-صادرات