به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، صادرکنندگان چک می‌توانند با استفاده از تمامی کارت‌های متعلق به شبکه بانکی و بهره‌مندی از رمز دوم پویا، چک‌های خود را در سامانه یاد شده ثبت، تایید و یا انتقال دهند.

این امکان با هدف بهره‌مندی از برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و تعمیق نفوذ ارائه خدمت ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد (پیچک) فراهم شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79833/حذف-محدودیت-الزام-استفاده-کارت-بانکی-صادرکننده-چک-سامانه-صیاد