تحلیل تکنیال هفتگی یورو/دلار

 

محدوده قیمت ۱.۱۸۱۰ تا ۱.۱۸۲۰ سطح حماتی مهم برای جفت ارز EUR/USD محسوب می شود. در صورت شکست این منطقه هدف بعدی فروشندگان ۱.۱۷۰۴ است. اگر شدت نوسان بیشتر باشد دستیابی به عدد ۱.۱۶۰۴ نیز محتمل است. در صورت صعود قیمت هدف اولیه خریداران ۱.۱۹۲۰ می باشد حتی با رشد قیمت دستیابی به عدد ۱.۲۰۰۰ نیز امکان دارد. روند احتمالی این جفت ارز در طی هفته صعودی است.

 

تحلیل تکنیکال هفتگی پوند/دلار

 

با توجه به نمودار روزانه جفت ارز GBP/USD در صورت نزول با اهداف قیمتی ۱.۳۶۷۰ سپس ۱.۳۵۶۴ و ۱.۳۴۶۴ تماس خواهد داشت. مقاومتهای احتمالی این جفت ارز در صورت صعود شامل:‌۱.۳۷۷۴ و ۱.۳۸۵۰ و سپس ۱.۳۹۱۴ خواهد بود. در مجموع روند احتمالی این جفت ارز در بیشتر ایام هفته نزولی است.

 

تحلیل تکنیکال هفتگی دلاراسترالیا/دلارامریکا

 

روند احتمالی این جفت ارز در بیشتر روزهای هفته نزولی است. محدوده حمایتی ۰.۷۵۳۰ تا ۰.۷۵۶۰ برای این هفته مهم است. در صورت شکست این محدوده حمایتی دستیابی به ۰.۷۴۶۴ محتمل است. در صورت صعود مقاومت ۰.۷۷۱۰ سپس ۰.۷۷۶۴ اهداف قیمتی خریداران هستند.

 

تحلیل تکنیکال دلارامریکا/ین ژاپن

 

برای این هفته جفت ارز USD/JPY روند یکنواخت sideway دارند. مقاومت های مهم شامل: ۱۱۰.۱۴ سپس ۱۱۰.۷۰ و ۱۱۱.۰۴ و حمایت های مهم هفته ۱۰۹.۵۰ سپس ۱۰۹.۰۴ و ۱۰۸.۴۰ هستند.

 

علی حیدری_کارشناس اقتصاد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238630/پیش-بینی-هفتگی-فارکس-۲۳-تا-۲۷-فروردین-۱۴۰۰