به گزارش اخباربانک، بیمه سینا مجوز افزایش سرمایه ۲۹۲ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.  

براین اساس، “وسین” می تواند با تصویب سهامداران، سرمایه فعلی را از ۱۵۰۰ به ۵۵۷۸ میلیارد ریال برساند.

افزایش ظرفیت حد مجاز نگهداری، بهبود سطح توانگری مالی، کاهش نسبت حق بیمه سهم نگهداری به حقوق صاحبان سهام، افزایش توان رقابت با شرکت‌ها، افزایش توان مالی شرکت جهت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در صنعت بیمه و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی از اهداف این اقدام، اعلام شده است.

گفتنی است، بیمه سینا در سال ۱۳۸۲ با سرمایه اولیه۱۴۰ میلیارد ریال کار خود را در بازار بیمه کشور آغاز کرد، اما در سال ۸۵ با افزایش سرمایه ۵۰درصدی و سپس در سال ۸۸ با افزایش سرمایه ۹۰ درصدی کار خود را ادامه داد. این شرکت در سال ۹۴ بار دیگر سرمایه خود را به ۹۰۵ میلیارد ریال رساند و تا پایان سال گذشته این رقم را در ۱۵۰۰ میلیارد ریال تثبیت کرد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79818/مجوز-افزایش-سرمایه-بیمه-سینا-صادر