به گزارش اخباربانک، تسهیلات اعطایی بانک تجارت در اسفندماه سال ۹۹، به بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن ماه همان سال، کاهش ۳۸درصدی را ثبت کرده است.

همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک تجارت در سال ۹۹، به ۱۹هزار و ۶۳۰میلیارد تومان رسید که حکایت از افزایش ۱۸درصدی این عدد نسبت سال گذشته دارد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79779/رشد۴۹درصدی-درآمد-تسهیلات-اعطایی-بانک-تجارت