به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در۱۲ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹، حدود سه هزار و ۹۰۰میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد که ۴۱۰میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفندماه بود.

همچنین تراز این بانک در کل دوره حدودا هزار و ۶۰میلیارد تومان مثبت بود.

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79755/باقی-ماندن-تراز-عملیاتی-وملل-سیر-صعودی