به گزاش خبرنگار اخباربانک، درآمد تسهیلات بانک در اسفند ماه با رشد ۲۶درصدی نسبت به ماه گذشته به ۱۴۵۶ میلیارد تومان رسیده است.

سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد ۱۳ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۱۵۶۸ میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه بانک در این ماه حدود ۱۱۲ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. این در حالی است که این عدد در ماه گذشته ۲۳۸ میلیارد تومان زیان بوده است.

 تراز بانک در سال ۹۹ مجموعا ۳هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان منفی بوده که ۱۰ درصد کاهش زیان نسبت به تراز منفی ۳ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته نشان دهد.

قیمت سهم در یک ماه گذشته ۹ درصد افت داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79702/کاهش-زیان-بانک-پارسیان-اسفند-99