درآمد تسهیلات بانک در اسفند ماه با ۱۴ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان رسید.
در مقابل سود پرداختی به سپرده‌ها طی این ماه با رشد ۱۲ درصدی به ۹۸۰ میلیارد تومان رسید.

بانک اقتصاد نوین در این ماه حدود ۳۲۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و بهترین عملکرد ماهانه آن در سال ۹۹ بوده است.

تراز بانک تا پایان اسفند بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مثبت بوده است. این در حالی است که در سال ۹۸، بانک با تراز منفی ۴۹۸ میلیارد تومانی مواجه بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238175/درخشش-ونوین-در-اسفندماه