به گزارش اخباربانک، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت:
تامین ریال از منابع بانک مرکزی، به پشتوانه ارزهای مسدودی، موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می شود. 

اما نکته: 
سیاستگذار پولی نمی تواند از قانون تمرد کند؛ 
بانک مرکزی نمی تواند از پرداخت های ریالی خودداری کند که طبق نص صریح قانون موظف به انجام آن است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79684/بانک-مرکزی-چاپ-پول-رشد-نقدینگی-اما-قانون