به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که با توجه به استعلام متعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص چگونگی هزینه کردن بودجه جوایز قرض الحسنه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد هزینه کردن ۵ درصد از ۲ درصد متوسط حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز جهت امور عام المنفعه با مجوز هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطابق با بند ب ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اعطای جوایز به سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز (ریالی ارزی) صورت پذیرد.

بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری عنوان کرده است که با توجه به برخی پرسش و ابهام مطروحه از سوی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص نحوه اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و اشخاص در صورتی که به هر دو حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز انفرادی و مشترک یک شخص در یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی جایزه تعلق گیرد، به استحضار می رساند به منظور اتخاذ رویه واحد و یکسان در شبکه بانکی کشور مقرر گردید:

با عنایت به ماده ۹ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز ریالی ارزی مصوب شورای پول و اعتبار که مقرر می‌دارد اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در یک موسسه اعتباری ممنوع بوده و در صورت تعلق چندین جایزه به حساب‌های یک سپرده‌گذار در یک موسسه اعتباری ارزنده‌ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت، در صورت برنده شدن هر دو حساب انفرادی و مشترک یک شخص در بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی:

۱. چنانچه جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی شخص ارزنده‌تر باشد این جایزه به وی اعطا و معادل مبلغ ریالی جایزه متعلق به حساب مشترک، متناسب با سهم‌الشرکه به شریک وی اعطا گردد.

۲. در صورتی که سهم شخص از جایزه متعلق به حساب مشترک ارزنده‌تر از جایزه تعلق گرفته به حساب انفرادی وی باشد، جایزه تعلق گرفته به حساب مشترک به وی اعطا شده و جایزه‌ای به حساب‌ انفرادی شخص تعلق نمی‌گیرد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79687/نحوه-اعطای-جوایز-سپرده-های-قرض-الحسنه-تعیین