فولاد آلیاژی ایران+بورس نیوز

عملکرد ماهانه “فولاژ” منتهی به اسفندماه ۹۹

عملکرد ماهانه فولاژ+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز شرکت فولاد آلیاژی ایران طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به اسفندماه ۹۹، معادل ۷,۱۹۱,۵۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده، همچنین با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی بهپایان اسفندماه ۹۹، مبلغ ۶۳,۹۸۱,۳۰۲ میلیون ریال درآمد فروش را اعلام کرده است.

درآمد‌های گزارش شده “فولاژ”

روند شناسایی درآمد فولاژ+بورس نیوز

بر پایه این گزارش، مقدار درآمدی که فولاد آلیاژی ایران در اسفندماه کسب کرده نسبت به ماه گذشته نزدیک به یک درصد رشد را به دنبال داشته، همچنین نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۱۷۵ درصد افزایش درآمد را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان درآمدی که “فولاژ” در اسفندماه اعلام کرده از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آمده که در این حوزه فروش “آلیاژی” پرچمدار بیشترین درآمد کسب شده با ۵.۹۵۳.۷۴۵ میلیون ریال بوده است.


بیشتر بخوانید:

سود ۹۴۴ ریالی هر سهم این فولاد آلیاژی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238058/سیر-صعودی-درآمدهای-فولاژ