شرکت داروسازی کاسپین تامین در اسفند ماه حدود مبلغ ۴۵ میلیارد تومان فروش داشته که حدود ۳۸ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است .

 این شرکت در اسفند ماه حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار عدد انواع محصولات تزریقی و غیر تزریقی به فروش رسانده که نسبت به ماه گذشته حدود ۱۶ درصد افت داشته است.

 نرخ فروش محصولات تزریقی با حدود ۱۸ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته در محدوده ۲ هزار و ۶۴۰ تومان به ازای هر عدد تثبیت شده است.

 درنهایت فروش شرکت در سال مالی ۹۹، حدود ۵۳۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238117/رشد-۳۹-درصدی-فروش-کاسپین