چشم انداز بازار سرمایه در بلند مدت قطعا مثبت است

دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در گفتگوی خبری امروز در مورد چشم انداز ۱۴۰۰ بورس اظهارکرد: چشم انداز بازار سرمایه در بلند مدت قطعا مثبت خواهد بود و هر چقدر ثبات در اقتصاد کلان بیشتر باشد، مقررات گذاری بر اساس منطق بازار دنبال بشود، نظارت و شفافیت در بورس کامل باشد، نوسانات در بورس کنترل می شود.

وی اضافه کرد: با شیوع کرونا فشار معیشیتی در سال ۹۹ به مردم وارد شد، این موضوع به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر جدی بود، بخش قابل توجهی از این افراد یک دارایی ارزشمند به نام سهام عدالت داشتند.ایده آزادسازی سهام عدالت بر همین اساس مطرح شد. تمایل و توصیه همه ما این هست که مردم عزیز آن را نگه دارند. در عین حال به دنبال روش هایی هستیم که هم فشار فروش به بازار سرمایه وارد نشود و هم نقدشوندگی بورس مد نظر نهاد ناظر است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: بازار سرمایه عموما به اخبار، چه مثبت چه منفی، بیش از وزن خبر، واکنش نشان می دهد، این موضوع می بایست در اظهار نظرهای سیاسی در خصوص بورس دقت شود.

وی با اشاره به شیوع کرونا فشار معیشیتی در سال ۹۹ به مردم وارد شد، گفت: این موضوع به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر جدی بود، بخش قابل توجهی از این افراد یک دارایی ارزشمند به نام سهام عدالت داشتند. ایده آزادسازی سهام عدالت بر همین اساس مطرح شد. تمایل و توصیه همه ما این هست که مردم عزیز آن را نگه دارند. در عین حال به دنبال روش هایی هستیم که هم فشار فروش به بازار سرمایه وارد نشود و هم نقدشوندگی بورس مد نظر نهاد ناظر است.

دهقان دهنوی افزود: تلاشمان این هست هر حرفی که توسط نهاد ناظر عنوان می شود حتما به آن عمل شود، این موضوع موجب اعتمادبخشی به بورس می شود. در کنار آن جریان اطلاعات در بازار سرمایه می بایست تقویت شود، شرکت ها می بایست اطلاعات شفاف تر و به موقع به سهامداران ارائه دهند. نظارت ما بر فعالیت بازار نیز می بایست تقویت شود. در حال تهیه سیستم هایی هستیم که ضمن نظارت بتوانند حتی پیش گیری از تخلفات داشته باشند. این موارد می توانند اعتماد مردم به بازار را تقویت کنند.

رئیس سازمان بورس، افزود: جمع بستن عملکرد حقوقی ها اشتباه هست، در برخی موارد حقوقی ها مسئولیت پذیری خود را نسبت به بازار انجام دادند، انتظار ما در شرایط منفی بازار سرمایه از حقوقی ها این است که با خرید بیشتر، به عرضه سهام پاسخ دهند، برخی از آن ها کار خود را به در درستی انجام دادند. در عین حال برخی از حقوقی ها مسئولیت خود را به خوبی انجام ندادند. این موضوع در قوانین و مقررات نمی گنجد، کاستی هایی در مقررات گذاری ها اکنون وجود دارد، اما اکنون سازمان از ابزارهای خود استفاده می کند که حقوقی ها به این سمت هدایت شود که نقش خود را به درستی ایفا کنند. البته این موارد برای حقیقی ها هم صدق می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازار سرمایه می بایست در نهایت اقتصاد کشور را توسعه دهد، این موضوع منفعت برای ناشرین، مردم، بورس و اقتصاد کشور دارد. صنایع بورسی می بایست توجیه پذیری اقتصادی داشته باشند تا سرمایه وارد کانال های صحیح شوند و اقتصاد یک کشور توسعه یابد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/238017/بورس-در-بلند-مدت-قطعا-مثبت-است