به گزارش اخباربانک، در ادامه لیست ۵ بانک دارای زیان انباشته به همراه میزان زیان و وضعیت دارایی و بدهی آن‌ها آمده است.

بانک صادرات
آخرین صورت مالی منتشر شده (منتهی به پایان آذرسال جاری) این بانک حاکی از آن است که بانک صادرات، ۴۳۳٫۸ هزار میلیارد تومان دارایی و در مقابل ۴۱۱٫۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
بانک صادرات ابتدای دوره مالی خود (پایان سال ۹۸) هشت هزار و ۱۹ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.
طی ۹ ماه ابتدای سال گذشته موفق شده ۶۰ درصد از این زیان را جبران کند. با این حال بانک صادرات هنوز هم سه هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

بانک تجارت
بررسی صورت‌ مالی منتشر شده ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۹۹ بانک تجارت نشان می‌دهد ابتدای دوره این بانک ۱۰ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در طول دوره با این که موفق شده شش هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان از این زیان را جبران کند اما پایان دوره همچنان چهارهزار و ۴۹۵ میلیارد تومان زیان انباشته برای آن باقی مانده است.
جمع دارایی‌های بانک تجارت در پایان آذر ماه سال گذشته به ۳۳۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که پایان اسفند ۹۸ مجموع دارایی‌های آن ۲۴۸ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان بوده است.

بانک سرمایه
براساس صورت‌مالی منتشر شده بانک سرمایه در سامانه جامع ناشران (کدال) پایان اسفند سال ۹۸ این بانک ۲۶ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است.
طی این ۹ ماه، پنج هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان دیگر هم بر زیانش افزوده شده و این زیان تا پایان آذر ماه سال جاری به ۳۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که سرمایه ثبت شده این بانک تنها ۴۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین در حال حاضر زیان بانک سرمایه بیش از ۸۲ برابر سرمایه‌اش است.

بانک شهر
بر اساس صورت‌ مالی منتشر شده، بانک شهر در ابتدای دوره ۹ ماهه، ۱۹ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در طی دوره، این بانک نه‌تنها موفق به کسب سود برای جبران بخشی از زیان انباشته‌اش نشده، بلکه دو هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان دیگر هم زیان به بار آورده است.
بنابراین زیان انباشته بانک شهر پایان آذر ماه سال گذشته به رقم ۲۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

بانک دی
 در دوره ۹ ماه ابتدای امسال، این بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است و در طول فروردین تا پایان آذر ماه موفق شده با کسب حدود سه هزار میلیارد تومان سود، بخش کوچکی از زیان انباشته خود را جبران کند.
با این حساب در پایان آذر ماه سال گذشته زیان انباشته بانک دی به ۷٫۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این حجم زیان برای تاسیس دوبانک به بزرگی بانک کارآفرین کافی است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/79666/کدام-بانک-ها-زیان-انباشته